Asystent menedżera sprzedaży

0

Korzystanie przez menedżerów sprzedaży ze wsparcia asystentów może, przy właściwej organizacji pracy, znacznie zwiększyć ilość czasu na właściwe, prorozwojowe działania.

Osoby odpowiadające za wyniki sprzedażowe firmy z reguły mają dostęp do wielu zasobów umożliwiających realizację wyznaczonych planów sprzedażowych. Menedżerowie liniowi, regionalni dyrektorzy sprzedaży – wszyscy korzystają z działów wsparcia sprzedaży i starają się skupiać na tych obszarach działalności, w których ich udział jest niezbędny.

Ogólne założenie, zgodnie z którym należy robić tylko to, czego nie mogą zrobić inni, widoczne jest zwłaszcza w tak dynamicznym otoczeniu jak zarządzanie procesami i zespołami sprzedażowymi. Jeżeli przyjrzeć się typowym pułapkom zarządzania sprzedażą, wyraźnie widać poświęcanie przez menedżerów sprzedaży zbyt wiele czasu na działania o niskiej wartości tylko dlatego, że są pilne, znajdują się w ich strefie komfortu lub brakuje wypracowanego systemu, dzięki któremu wykonałby je ktoś inny (a muszą zostać zrealizowane ze względu na obowiązujące procedury).

Do pełnej wersji artykułu zapraszamy na www.szef-sprzedazy.pl lub do 25 numeru Szefa Sprzedaży.

Skomentuj