Jak być profesjonalistą i osiągać sukcesy w sprzedaży?

0

Często pada pytanie, dlaczego jedni przedstawiciele branży sprzedażowej odnoszą ponad przeciętne sukcesy, inni z kolei ciągle tłoczą się w strefie minimalnych osiągnięć. Można na ten temat powiedzieć bardzo dużo, włącznie z rzetelną analizą stanu faktycznego doprowadzającą do jednoznacznych wniosków.

Odpowiadając na takie pytanie najkrócej jak się da, warto zwrócić uwagę na następujące elementy – osoby odnoszące duże sukcesy w sposób trwały i powtarzalny, którzy myślą i postępują inaczej od pozostałych uczestników rynku. Zwracam uwagę na słowa „myślą” i „postępują”. O ile myślenie jest domeną wielu osób, o tyle skuteczne i efektywne działanie dotyczy już niewielkiej grupy profesjonalistów.

Te skuteczne działania to właściwe rozplanowanie czasu na docelowe działania:

– robić tylko to, czego nie mogą zrobić inni,

– doskonale delegować zadania,

– korzystać ze wsparcia odpowiednich asystentów/pomocników.

Profesjonaliści są zawsze skupieni na (odpowiednio wcześniej rozpoznanych) rynkach docelowych, na których nie tylko są możliwości, ale i oni sami czują się pewnie. W sposób optymalny wykorzystują wszystkie dostępne zasoby, umieją do nich dotrzeć i wyciskają z nich to, co najlepsze. Są ukierunkowani na działanie, wiedząc, że tylko działaniami można zarządzać. Nie tracą czasu na dywagacje i wielkie idee. Interesuje ich rozwiązywanie bieżących problemów postrzeganych, jako naturalna kolej rzeczy na ścieżce działań.

Nigdy nie szukają winnych dookoła siebie. Skupiają się tylko na własnych działaniach, analizują je na bieżąco i nigdy nie „kopią” się z rynkiem. To oznacza elastyczność i całkowitą akceptację koniecznych zmian. Tylko tyle i aż tyle…

Skomentuj