Jakie koszty związane są ze zwolnieniem sprzedawcy?

0

Menedżer sprzedaży rekrutuje, ale też zwalnia. Jakie są negatywne a jakie pozytywne aspekty zwolnienia sprzedawcy? Jakie są koszty z tym związane?

Skomentuj