Warsztaty zamknięte: Kompetencje zawodowe Dyrektora Sprzedaży oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego, agencji, multiagencji

Szczegóły szkolenia 0

Miejsce i data:

do ustalenia

Korzyści:

Zwiększenie skuteczności pracy Dyrektora Regionalnego. Przeanalizowanie najważniejszych obszarów odpowiedzialności menedżera, przećwiczenie sprawdzonych narzędzi stosowanych w zarządzaniu, przejście w stan zmiany zgodny z wymogami obecnego rynku

Dla kogo szkolenie:

Menedżerowie Towarzystw Ubezpieczeniowych odpowiedzialni za całokształt pracy struktury terenowej, podlegli bezpośrednio pod Dyrektora/Prezesa ds. Sprzedaży Towarzystw Ubezpieczeniowych

Program szkolenia

I dzień:

1. Elementy składowe pracy dyrektora regionalnego (DR)

Jak efektywnie wprowadzać plany rozwojowe w regionie, u swoich kluczowych pracowników?

2. Elementy analizy w pracy DR

Jak zabezpieczyć ciągłość w osiąganiu dobrych wyników w regionie?

Warsztat: Planowanie wynikowe działań, a planowanie aktywnościowe. Rozliczanie własnej działalności.

3. Funkcje kontrolne DR

Jak wprowadzić kulturę „twórczej kontroli” stanowiącej fundament nieustannego wzrostu?

4. Efektywne przywództwo menedżerskie

Co pomaga budować zespoły składające się z niezależnych, samodzielnych ludzi, biorących odpowiedzialność za własne życie?

Warsztat: Model wspierającego Dyrektora Regionalnego. Wybór właściwych aktywności

5. „Wąskie gardła” w zarządzaniu strukturą regionalną sprzedaży

Jak prowadzić identyfikację „wąskiego gardła” w zespole regionalnym, jakie wprowadzić rozwiązania?

 

II dzień:

1. Motywacja w wykonaniu DR

Jakie wyzwania obecnego poziomu rozwoju rynku wpływają na oczekiwania motywacyjne podwładnych?

2. Rozwój kadry menedżerskiej regionu

Jak budować systemowo trwałe zastępy efektywnych liderów zarządzających agentami?

3. Wdrożenie firmowych systemów pracy

Jak zadbać o zdrowy system realizacji celów organizacji?

Warsztat: Ocena menedżera struktury vs ocena dyrektora regionalnego

4. Zarządzanie zmianą w strukturze

Jak dostosować działania podległego zespołu do strategii procesu zmian?

5. Miejsce klientów w pracy DR

Jak stworzyć kulturę dbałości o tych, co nam płacą?

6. Współpraca z własnym szefem

Jak pomóc swojemu szefowi osiągać wyznaczone cele?

Warsztat: Plan pracy dyrektora regionalnego nastawiony na wzrost kluczowych czynników sukcesu sił sprzedaży

Trener

Lech Dworaczyński – jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z dziedziny zarządzania sprzedażą. Specjalizuje się w układaniu i wdrażaniu strategii w zespołach sprzedażowych, podnoszeniem efektywności całych sieci sprzedażowych jak i pojedynczych handlowców. Nadal czynny zawodowo menedżer sprzedaży, odpowiadający za wyniki sprzedażowe organizacji, jak i kariery zawodowe podwładnych handlowców. Swoje poglądy, przemyślenia w obszarze procesów sprzedażowych i szeroko pojętej obsłudze klienta, od paru lat umieszczał na na portalu www.menedzersprzedazy.pl, obecnie na blogu www.dworaczynski.pl

Skomentuj