Kompetencje zawodowe Dyrektora Sprzedaży oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego, agencji, multiagencji

Szczegóły szkolenia 0

„Kompetencje zawodowe Dyrektora Sprzedaży oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego, agencji, multiagencji”

Korzyści:
Zwiększenie skuteczności pracy Dyrektora Sprzedaży.

Dla kogo szkolenie?
Menedżerowie Towarzystw Ubezpieczeniowych i pośrednicy ubezpieczeniowi odpowiedzialni za całokształt pracy struktury terenowej.

I dzień
1. Elementy składowe pracy dyrektora struktury (DS)
– podstawy efektywnej pracy DS
– ocena otoczenia zewnętrznego struktury
– pojęcie efektywnej struktury
– ustalanie celów struktury
– budowa harmonogramu działań
– planowanie strategiczne
– kontrakty menedżerskie

2. Analiza w pracy DS
– schemat oceny struktury
– wskaźniki oceny merytorycznej
– analiza wykonywanych czynności
– analiza czynników ryzyka
– analiza sytuacji w podległych strukturach
Warsztat:
Planowanie wynikowe działań, a planowanie aktywnościowe.

3. Funkcje kontrolne DS
– za co jest odpowiedzialny DS?
– jakie czynniki determinują sukces zawodowy podwładnych?
– wybrane modele nadzoru i kontroli

4. Efektywne przywództwo menedżerskie
– czego podwładni oczekują od DS?
– wymiary przywództwa
– modele skuteczności zawodowej
– modele pracy z podwładnymi
– realizacja celów biznesowych struktury sprzedaży
Warsztat:
Model wspierającego dyrektora struktury.

5. „Wąskie gardła” w zarządzaniu strukturą sprzedaży
– omówienie przykładów
– kampania sprzedażowa
– sezonowość sprzedaży
– gwiazdy sprzedaży
– młodzi/starzy w strukturze

II dzień
1. Motywacja w wykonaniu DS
– motywacja jako zadanie DS
– jak motywować podległych menedżerów?
– motywacyjny model pracy
– relacje DS, a menedżerowie sprzedaży

2. Rozwój kadry menedżerskiej struktury
– opracowanie planów kariery zawodowej
– realizacja przyjętych kontraktów menedżerskich
– rekrutacja i selekcja menedżerów
– awansowanie i zwalnianie menedżerów
– opracowanie planu sukcesji i rozwoju struktury
– realizacja skutecznych planów szkoleniowych
– mentoring i coachnig biznesowy

3. Wdrożenie firmowych systemów pracy
– omówienie cyklu pracy grupowej
– ocena i wdrażanie systemów pracy
– kultura wynikowa pracy
– rola dokumentacji
– oceny menedżerskie
Warsztat:
Ocena menedżera struktury.

4. Zarządzanie zmianą w strukturze
– etapy wprowadzania zmian
– metody scenariuszy
– ocena procesu zmiany
– zmiana jako motor rozwoju
5. Miejsce klientów w pracy DS
– baza klientów i jej wykorzystanie
– ukierunkowane kampanie sprzedażowe
– lojalność klienta fundamentem siły i bezpieczeństwa struktur sprzedaży
Warsztat:
Plan pracy na rynkach docelowych.

Istnieje możliwość oceny przez prowadzącego planu pracy struktury na kolejne okresy danego roku.