Właściwe rynki docelowe jako szansa na efektywny wynik pracy handlowca/doradcy klienta

0

Doświadczenia odnoszących sukcesy handlowców wskazują na istotny obszar wyboru rynku własnego działania. Niezależnie od posiadanej wiedzy i umiejętności, dysponując tym samym zasobem czasu, najbardziej skuteczni działają tam, gdzie mają szansę na maksymalny zwrot z poczynionych inwestycji – analizy potencjału klienta. Poznajmy zatem i szczegółowo omówmy wszystkie aspekty wyboru potencjalnych klientów i metod ich pozyskiwania, w celu optymalnego wykorzystania własnego czasu, wiedzy i doświadczenia handlowca.

Skomentuj